Rečník 1

  • pozícia
  • spoločnosť

popis

Session