Video záznam Infos 2021

Cieľ sympózia

Cieľom medzinárodného knižnično-informačného sympózia INFOS je reflexia súčasného stavu knihovníctva na Slovensku a v zahraničí, náčrt jeho vývoja v budúcnosti, vzájomné zdieľanie skúseností, inovácií a nápadov. Témami sympózií v predošlých rokoch boli vždy inovácie a nové výzvy, či už v oblasti technologickej, alebo v oblasti zmien informačnej a komunikačnej paradigmy (napr. pod vplyvom sociálnych sietí a odporúčacích algoritmov). Aj v tomto roku […]

Čítať ďalej

O projekte

Zámerom projektu je realizácia 20 tematických online prednášok odborníkov s cieľom reflektovať súčasný stav knihovníctva na Slovensku a v zahraničí, načrtnúť jeho vývoj v budúcnosti a vzájomne zdieľať skúsenosti, inovácie a nápady. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu.

Registrácia
28
Prednášajúcich
200
Účastníkov
24
Prednášok
6
Krajín