Program

22 jún 2021
22 jún 2021

Szuflandia – samoobslužné výpožičky 24/7

Prezentuje: riaditeľ Mestskej knižnice v Lodži. Počas pandémie Mestská knižnica v Lodži spustila Szuflandiu – samoobslužnú knižnicu ...

08:45 - 09:45
Zobraziť Detail
22 jún 2021

Verejné knižnice – perspektívy zmien v postpandemickej spoločnosti

Prezentuje: profesorka na Varšavskej univerzite. Cieľom príspevku je predstaviť niektoré z výsledkov výskumu situácie verejných knižníc v ...

09:45 - 10:45
Zobraziť Detail
22 jún 2021

Knižnice – pevná skala vo vlnách pandémie

Prezentuje: riaditeľka Mestskej knižnice v Brémach / viceprezidentka IFLA. Koronavírus zaplavil celý svet a má obrovský vplyv ...

10:45 - 11:45
Zobraziť Detail
22 jún 2021
22 jún 2021
22 jún 2021

Knihovny.cz #protiviru online

Prezentuje: Moravská zemská knihovna v Brně. Portál Knihovny.cz již více než pět let funguje pro uživatele českých ...

13:00 - 13:25
Zobraziť Detail
22 jún 2021

Archív Digitálnych prameňov po piatich rokoch

Prezentuje: Univerzitná knižnica v Bratislave. Archív digitálnych prameňov buduje Depozit digitálnych prameňov UKB v rámci udržateľnosti projektu ...

13:25 - 13:50
Zobraziť Detail
22 jún 2021

Virtuálne študovne ako brána k štúdiu

Prezentuje: Centrum vedecko-technických informácií SR. Virtuálne študovne sprostredkovávajú zamestnancom a študentom prístup k viac ako 800 000 ...

13:50 - 14:15
Zobraziť Detail
22 jún 2021

Teorie chaosu a knihovna: jak z toho ven?

Prezentuje: Knihovna Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Poslední rok a období pandemie ukázaly mnohé a výrazně ovlivnily ...

14:15 - 14:40
Zobraziť Detail
22 jún 2021

Posuňme sa ďalej v informačnom vzdelávaní

Prezentuje: Slovenská asociácia knižníc. Koncept informačnej gramotnosti prechádza vývojom, rozširuje a dopĺňa sa priebežne o nové témy ...

14:40 - 15:05
Zobraziť Detail
22 jún 2021

Digitálne učebnice nielen pre nevidiacich

Prezentuje: Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči. Začiatkom roka 2021 sme sprístupnili pre čitateľov knižnice ...

15:05 - 15:30
Zobraziť Detail
22 jún 2021

Jihočeská vědecká knihovna (nejen) v době epidemie

Prezentuje: Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích. Příspěvek je věnován činnosti knihovny v posledním období: stavbě nového ...

15:30 - 15:55
Zobraziť Detail
22 jún 2021

Pandémia ako príležitosť?

Prezentuje: Štátna vedecká knižnica v Prešove. Online svet sa čoraz viac stáva bežným štandardom v živote ľudí. ...

15:55 - 16:20
Zobraziť Detail
22 jún 2021

Digitálny priestor a digitálne služby

Obdobie pandémie prinieslo výzvu a skúšku aj pre knižnice. Jedna z významných skutočností je, že urýchlila ...

16:20 - 16:40
Zobraziť Detail
22 jún 2021
Žiadna udalosť nebola nájdená!
23 jún 2021

Makerspace v knižnici a rozširovanie zážitkového učenia v učebni

Prezentuje: vedúca Vedecko-technickej knižnice DeLaMare, Nevadská univerzita, Reno (USA) Makerspaces sa v akademických knižniciach stávajú stále bežnejšími. ...

08:30 - 09:30
Zobraziť Detail
23 jún 2021

Litovské kultúrne dedičstvo – vo virtuálnom priestore. 15 rokov skúseností s národným portálom

Prezentuje: Litovská národná knižnica Martynasa Mažvydasa. Príspevok predstaví 15 rokov skúseností litovských knižníc v oblasti digitalizácie: príležitosti, ...

09:30 - 10:30
Zobraziť Detail
23 jún 2021
23 jún 2021

Vzdelávanie v prostredí knižnično-informačných inštitúcií v kontexte stratégií rozvoja pracovného trhu

Prezentuje: vedúci Katedry knižničnej a informačnej vedy, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave. Stratégie rozvoja pracovného trhu ...

10:45 - 11:10
Zobraziť Detail
23 jún 2021

Knižnično-informačné služby na Slovensku v období pandémie Covid-19

Prezentuje: Katedra knižničnej a informačnej vedy, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave. Realizovaný bol dotazníkový prieskum na ...

11:10 - 11:35
Zobraziť Detail
23 jún 2021

Zpřístupnění děl nedostupných na trhu v České republice

Prezentuje: riaditeľ Knihovnického institutu Národní knihovny ČR. Současný stav zpřístupnění digitalizovaných knihovních fondů chráněných autorským právem v ...

11:35 - 12:00
Zobraziť Detail
23 jún 2021
23 jún 2021

Online kurzy (spolu) navrhované uživateli

Prezentuje: Katedra informačních studií a knihovnictví, FF MU v Brně. Přístupů k tomu, jak vytvářet edukační program ...

13:00 - 13:25
Zobraziť Detail
23 jún 2021

Online vzdělávání v době koronaviru

Prezentuje: Národní knihovna ČR. Ani knihovnictví pandemie koronaviru neušetřila, klasické vyučování vzalo za své a přesunulo se ...

13:25 - 13:50
Zobraziť Detail
23 jún 2021

Denník inovácií v Knižnici pre mládež mesta Košice

Prezentuje: riaditeľka Knižnica pre mládež mesta Košice. Služby knižníc dostali príležitosť sa reštartnúť. Online priestor nebol preskúmaný ...

13:50 - 14:15
Zobraziť Detail
23 jún 2021

K čemu je knihovně dobrá identita a jak na ni

Prezentuje: riaditeľ Mestskej knižnice v Bratislave. Začali jsme hledat nový způsob vizuální komunikace. Uvědomili jsme si ale, ...

14:15 - 14:40
Zobraziť Detail
23 jún 2021

Knihovna – místo, kde poznávám svět

Prezentuje: riaditeľka, Krajská vědecká knihovna v Liberci. Velká část veřejnosti vnímá knihovny jako půjčovny knih nebo jako ...

14:40 - 15:05
Zobraziť Detail
23 jún 2021

Je online svet pre všetkých?

Prezentuje: Krajská knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove. Predstavenie online aktivít a podujatí Krajskej knižnice P. O. ...

15:05 - 15:30
Zobraziť Detail
23 jún 2021

Atak doby pandemickej na verejné knižnice

Prezentuje: riaditeľka Verejnej knižnice Jána Bocatia v Košiciach Pandemická situácia podrazila nohy celému segmentu kultúry, vrátane knižníc. ...

15:30 - 15:55
Zobraziť Detail
23 jún 2021

Knižnica Slovenskej národnej galérie – nové priestory, nové možnosti

Prezentuje: vedúca knižnice Slovenskej národnej galérie. Knižnica Slovenskej národnej galérie sa bude v krátkej budúcnosti  presúvať do ...

15:55 - 16:20
Zobraziť Detail
23 jún 2021
22 jún 2021

Jihočeská vědecká knihovna (nejen) v době epidemie

Prezentuje: Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích. Příspěvek je věnován činnosti knihovny v posledním období: stavbě nového ...

15:30 - 15:55
Zobraziť Detail
22 jún 2021

Pandémia ako príležitosť?

Prezentuje: Štátna vedecká knižnica v Prešove. Online svet sa čoraz viac stáva bežným štandardom v živote ľudí. ...

15:55 - 16:20
Zobraziť Detail
22 jún 2021

Digitálny priestor a digitálne služby

Obdobie pandémie prinieslo výzvu a skúšku aj pre knižnice. Jedna z významných skutočností je, že urýchlila ...

16:20 - 16:40
Zobraziť Detail
22 jún 2021
Žiadna udalosť nebola nájdená!
Načítať viac

Zmena programu vyhradená.